Image Type Class Motif Material
Gyselen 70 (Monogram) Monogram Agate
Gyselen 70 (Monogram) Monogram Carnelian
Gyselen 70 (Monogram) Monogram Haematite
Gyselen 70 (Monogram) Monogram Carnelian
Gyselen 70 (Monogram) Tamga Jasper
Gyselen 70 (Monogram) Monogram Jasper, mottled
Gyselen 70 (Monogram) Monogram Haematite
Gyselen 70 (Monogram) Tamga Chalcedony
Gyselen 70 (Monogram) Monogram Carnelian
Gyselen 70 (Monogram) Monogram Agate
Gyselen 70 (Monogram) Tamga Chalcedony
Gyselen 70 (Monogram) Monogram Jasper
Gyselen 70 (Monogram) Monogram Agate
Gyselen 70 (Monogram) Monogram Lapislazuli
Gyselen 70 (Monogram) Monogram Heliotrope
Gyselen 70 (Monogram) Monogram Carnelian
Gyselen 70 (Monogram) Monogram Agate
Gyselen 70 (Monogram) Monogram Haematite
Gyselen 70 (Monogram) Monogram Carnelian
Gyselen 70 (Monogram) Monogram Rock Crystal
Gyselen 70 (Monogram) Monogram Carnelian
Gyselen 70 (Monogram) Monogram Carnelian
Gyselen 70 (Monogram) Monogram Onyx, black
Gyselen 70 (Monogram) Monogram Carnelian
Gyselen 70 (Monogram) Monogram Chalcedony
Gyselen 70 (Monogram) Monogram Heliotrope
Gyselen 70 (Monogram) Monogram Carnelian
Gyselen 70 (Monogram) Monogram Jasper, green
Gyselen 70 (Monogram) Monogram Rock Crystal
Gyselen 70 (Monogram) Monogram Agate
Gyselen 70 (Monogram) Monogram Lapislazuli
Gyselen 70 (Monogram) Monogram Onyx, black
Gyselen 70 (Monogram) Monogram Haematite
Gyselen 70 (Monogram) Monogram Haematite
Gyselen 70 (Monogram) Monogram Haematite
Gyselen 70 (Monogram) Monogram Rock Crystal
Gyselen 70 (Monogram) Monogram Carnelian
Gyselen 70 (Monogram) Monogram Nicolo
Gyselen 70 (Monogram) Monogram Carnelian
Gyselen 70 (Monogram) Monogram Chalcedony
Gyselen 70 (Monogram) Monogram Carnelian
Gyselen 70 (Monogram) Monogram Carnelian
Gyselen 70 (Monogram) Monogram Chalcedony
Gyselen 70 (Monogram) Monogram Agate
Gyselen 70 (Monogram) Monogram Carnelian